Suyun Önemi

İnsan vücudunun dörtte üçü sudur ve aynı zamanda da doğada bulunan tatlı su kaynaklarının da insan vücudu için büyük oranda önemi mevcuttur. İnsan vücudunun belirli bir nem dengesini korumaya ihtiyacı vardır. Bu sayede ciltte yaşlanma, kuruma veya hastalıklar meydana gelmeyecektir. Suyun insan sağlığındaki önemi saymakla bitmez. Dünya kaynakları içerisinde temiz su ve kirli su olarak ayrılabilen suyun nitelikli özellikleri bulunmaktadır. Temiz su olarak adlandırılan, içme suyunu oluşturan tatlı su kaynakları, insanların günlük ihtiyaçlarını karşılayabildiği doğal kaynak sularının özellikleri bunlara örnektir. Kirli sular ise, temiz suların dönüştürülerek atık su haline getirilmiş bölümünü oluşturmaktadır.

Kullanılabilir su kaynakları giderek azalmaktadır. Bunda insanın yanlış su kullanımından kaynaklı verdiği hasarlar büyük önem taşımaktır. Özellikle gider borusu ve kanalizasyon hattının temiz su kaynaklarına sızıntı ile şekillenmesi sonucunda ne yazık ki temiz sular da azalmakta ya da kalitesini yitirmektedir.

Gelişmiş ülkelerde yaşanılan sıkıntılar incelendiğinde de su kaynaklarının giderek azalması ne yazık ki en başta yer alan problemlerden oluşmaktadır. Suyun kalitesinin azalmasına etki eden nedenlerden bir tanesi, gider borularının ya da kanalizasyon borularının yanlış yere açılmasıdır. Buna ek olarak diğer bir neden ise, çevre kirliliğidir. Özellikle zehirli gaz salınımı bulunan ülkelerde ya da yerleşim bölgelerinde yağmur yağdığı zaman havadaki su damlaları yere ve dolayısıyla temiz su kaynaklarına asit ve çevre kirliliğini yayacak bir neden olarak görünmektedir.

Kaliteli Su Özellikleri

  • Kaliteli suda bulunması gereken flor ve kalsiyum minareleri olmak zorundadır. Bu da içme sularının kalitesini flor ve kalsiyum oranına göre belirlemektedir.
  • Kaliteli su içerisinde havada bulunan ve temiz suya karışmış toksik maddelerin hiçbirinin karışmaması gerekmektedir.
  • Temiz su kaynaklarının tarım alanından uzak bulunması gerekir.
  • Temiz su kaynaklarının endüstriyel atıklardan ve tarım alanlarından uzak kılınması gerekmektedir.
  • Şehirde bulunan lağım atıklarının temiz su kaynaklarının yakınında bulunmaması gereklidir.

Yeryüzünde bulunan maden ocağı, sondaj hatları temiz su alanını ne yazık ki kirletmektedir. Bu da yeryüzünde bulunan temiz suların giderek dünya genelinde azalma tehlikesi ile karşı karşıya kalmasına neden olmaktadır. Görüldüğü üzere su kalitesini etkileyen etkenler tamamen insanların doğaya vermiş olduğu zararlardan ileri gelmektedir.

Su İçerken Bilinmesi Gerekenler

Suyun kalitesi insan sağlığını da doğrudan etkilemektedir. Bu nedenle su içilirken bilinmesi gereken birtakım durumlar vardır.

Öncelikli olarak içerisinde mineral bulunan suların içilmesi mümkün olmaktadır. Genellikle hazır suların içerisinde bulunan ve doğal kaynak suları olarak şişelenen sular İstanbul genelinde tüketilmektedir. İstanbul genelinde çok nadir bölgede çeşme suyu içilmektedir. Bunun nedeni ise, sulara atılan klordan kaynaklıdır. Ancak temiz şebeke suyu bulunan birçok bölge de mevcuttur. Dolayısıyla İstanbul geneline tesisat hizmeti sağlayan firmamız, boru döşemesi ve temiz su şebeke hattı döşemesi ile birlikte kişilerin yaşam alanlarını güven altına almaktadır. Zaman içerisinde klordan oluşan kireçlenmeye bağlı olarak tıkanıklık açma hizmeti de geliştirmektedir. Ancak asıl önemli olan evlerimize şebeke hattından ulaşan suların kalitesinin ölçülmesidir.

Firmamız temiz boru döşeme hattı sayesinde temiz su hattı ile atık gider borusu hattının birbirine karışmaması adına gerekli tüm önlemleri almaktadır. Boru çatlaklarının herhangi bir sızıntıya sebep olmasının yanında gider boru hattının ve temiz şebeke suyu boru hattının döşemelerini en sağlam şekilde ve aslına uygun olarak sağlamaktadır. Su tesisat temizliği ölçümü yaptırmak için ya da temiz su tesisat boru hattı döşemelerini sağlamak için bizleri her zaman arayabilmeniz mümkün olmaktadır.